bulletDijous, 29 de Juny de 2017 bullet

 

La nostra COMUNITAT EDUCATIVA

La participació i la implicació de l'alumnat i de les famílies en la vida del centre és un valor que deriva del Projecte Educatiu de Florida Secundària i, per això, temim establerta com a estratègia Fomentar la comunicació i participació activa dels distints estaments que forma la comunitat educativa (l'alumnat, les famílies i el professorat) en les diferents òrgans de participació: consell escolar, AMPA, assemablea de delegats i delegades...

L'AMPA

L'A.M.P.A. de FLORIDA SECUNDÀRIA té com a objectiu principal proporcionar a les famílies del centre els mecanismes necessaris  per a la seua integració en la vida escolar i per a la participació democràtica en la gestió del centre.

Tractem de construir un espai de treball i reflexió conjunta per a aconseguir una escola millor, tot compartint la nostra il.lusió i les nostres ganes de fer coses. Per a això, volem ser protagonistes actius, ja que tenim la necessitat i, també, l'obligació de participar en el projecte comú d'educar als nostres fills i filles. Ens agradaria, per tant, que l'alumnat i el professorat, consideraren l'A.M.P.A. com un recurs vàlid i funcional, i que les famílies sentiren la necessitat de col.laborar en la vida del centre.


Els pares i mares que, de manera voluntària, participem en l'associació ens dividim en comissions de treball per repartir-nos les xicotetes tasques que s'han de realitzar. Unes feines són de caràcter administratiu i econòmic i, altres, de connexió i de relació (amb altres A.M.P.A, amb la direcció del centre i amb l'alumnat). Totes elles tenen molta importància: les primeres gestionen els diners que tots i totes aportem i les altres recullen i transmeten les valoracions, tant positives com negatives, que l'alumnat fa sobre el centre i el seu funcionament, amb l'objectiu de solucionar els problemes que vagen sorgint.
La periodicitat de les reunions sol ser mensual: ens trobem els dijous a les 19.00 hores, hora que considerem adequada per a qualsevol persona que treballe.

 

ESCOLA de les FAMÍLIES


Existeix un proverbi africà que afirma que "fa falta la tribu sencera per educar un xiquet"...; proverbi que resumeix sàviament la necessitat de la implicació de tots, professorat i famílies, en l'educació dels i les joves.


Com que sabem que l'educació és una tasca complexa, però també apassionant, i com que som conscients de la importància de treballar conjuntament per recolzar la feina que les famílies feu des de casa, l'AMPA de Florida Secundària, ja porta molts anys organitzant l'Escola de les Famílies.


El seu objectiu és el de crear un espai de reflexió i aprenentatge col.lectiu, a través de diverses xarrades, tallers i experiències i amb la presència de diversos professionals i especialistes, que ens ajudaran en la tasca d'educar conjuntament els nostres fills i filles.

REPRESENTACIÓ DE L'ALUMNAT:


La participació de l'alumnat en la vida del centre és esencial, cada grup-classequatre representants que integren l'ASSEMBLEA de DELEGATS i es divideixen en diferents comissions de treball:

-    CONVIVÈNCIA
-    AVALUACIÓ
-    RELACIÓ ENTORN
-    REVISTA ESCOLAR

Una vegada democràticament triats, els delegats realitcen un curs de formació en el qual es treballen diferents temàtiques: habilitats socials (escoltar, prendre notes, fer un acta, resolució de conflictes…) i sel's explica quina és la seua funció en el procés d'Avaluació de Florida Secundària.

Els representants de l'alumnat participen activament en el procés d'avaluació acadèmica i del funcionament global del centre, en el disseny de les activitats de Gestió Cultural i en la confecció de la revista escolar.

© FLORIDA - CENTRE DE FORMACIÓ bullet Avda. Diputación, s/n
bullet C.P. 46470 - CATARROJA (Valencia)
bullet Tel: 961 220 382 - Fax: 961 269 933
bullet Contacte            bullet Treballa a Florida
FLORIDA, Centre de Formació Avís Legal - Política de Privacitat