bulletDijous, 29 de Juny de 2017 bullet

Biblioteca

                                           

               
Algunes imatges de la Bilbioteca:

Col.leccio Foment de la lectura
         

Col.lecció

         

 

       
       
Foment de la lectura
Sala d'estudi      Dramatització de textos       
         

Sala d'estudi

         

 

       
       
Dramatització de textos

L´horari de Biblioteca durant el curs 2015-2016 és el següent:

De dilluns a dijous de 12.00 a 14.00h. i de 15.00 a 19.00h.

Divendres de 10.30 a 14.30h.


La Biblioteca en FLORIDA SECUNDÀRIA:

La Biblioteca de Secundària s´integra al Centre i al seu Projecte Educatiu mitjançant la  col.laboració activa amb els diversos departaments docents, i també assolint les tasques necessàries per tal d´esdevenir en Centre de Recursos per a l´Aprenentatge i l´Ensenyament (CRAI).

Per a dur a terme aquestes funcions bàsiques la biblioteca actua en els següents àmbits:

1. Biblioteca com a Centre d'Informació: la Biblioteca ha de donar resposta a les necessitats dels continguts curriculars dels alumnes. Disposant de diferents tipus de materials: impresos, electrònics accés a Internet, que degudament organitzats i gestionats recolcen també la labor docent del professorat. En aquest sentit és interesant la realització d'una pàgina web per a la Biblioteca de Secundària apropant els serveis, la col.lecció i recursos d'interés als alumnes mitjançant una interfície atractiva i adequada a les seues necessitats.

 

2. Biblioteca com a Centre d'aprenentatage en la cerca, selecció i anàlisi de les fonts d'informació per tal d'extraure coneixement integrable a les necessitats curriculars e informatives dels alumnes. L'adquisició de competéncies informacionals serà clave en successives etapes formatives donada l'actual situació d'expansió de les Noves Tecnologies en tots els àmbits de la societat actual.

 

3. Biblioteca com a Centre de Lectura: la Biblioteca deu donar accés a fons literaris degudament seleccionats per tal de promoure l'activitat lectora i afermar les competències lectores i comprensives dels alumnes. Prenent especial émfasi en les assignatures de Llengua i Literatura castellana i valenciana organitzant activitats conjuntes, sense oblidar obrir i potenciar col.laboracions amb altres departaments.

 

4. Biblioteca com a Centre de dinamització cultural: la Biblioteca ha de promoure la cultura en els seus diferents àmbits: mitjans escrits, audiovisuals, etc. Impulsant activitats específiques de dinamització cultural,i convertint aquest espai en referent cultural dins l'escola.


Consulta el CATÀLEG

© FLORIDA - CENTRE DE FORMACIÓ bullet Avda. Diputación, s/n
bullet C.P. 46470 - CATARROJA (Valencia)
bullet Tel: 961 220 382 - Fax: 961 269 933
bullet Contacte            bullet Treballa a Florida
FLORIDA, Centre de Formació Avís Legal - Política de Privacitat