bulletDijous, 29 de Juny de 2017 bullet

Gestió cultural

 

 

Comissió de GESTIÓ CULTURAL

QUÈ ÉS?

La Comissió de Gestió Cultural és una comissió del CES que té com a objectiu principal dinamitzar i gestionar l'activitat cultural del centre per convertir-se en un element de participació de tots els estaments (alumnat, professorat i famílies) i un element diferenciador.

Aquest objectiu global ve recollit en els valors i les estratègies del nostre Projecte Educatiu on apareix l'objectiu de completar la nostra oferta formativa amb tota una sèrie d'activitats que tracten de donar una formació integral al nostre alumnat. Es tracta, en definitiva, d'enriquir el currículum de les assignatures i oferir al nostre alumnat una formació el més completa possible treballant diferents aspectes: l'educació en valors, les habilitats socials, els temes transversals del currículum, activitats culturals... 

Es tracta de realitzar un projecte cultural del centre que integre diferents elements (jornades culturals La Cassola, exposicions...) i que implique a l'alumnat, el professorat i les famílies.

També ens guia la intenció de potenciar el bon clima que hi ha al centre tractant que el nostre alumnat se senta integrant i partícip de la formació, volem crear un sentiment de pertanyença, d'integració de l'alumnat i les famílies.

 

ELS OBJECTIUS

1. Dissenyar el Pla Anual d'activitats culturals del centre i organitzar-lo per nivells i trimestres.
2. Programar les activitats que es fan al centre, revisar-les i dotar-les de coherència (Jornades d'Acollida, Festes fi de trimestre, Jornades Culturals...).
3. Plantejar a la Comissió Pedagògica, al Claustre i a l'AMPA diferents propostes d'activitats culturals.
4. Implicar i dinamitzar la participació del professorat, l'alumnat i les famílies.
5. Gestionar la revista escolar LA CASSOLA
6. Revisar el pla d'activitats extraescolars de cada departament (per cursos o cicles) per planificar-lo de la manera més adequada.
7. Estudiar l'oferta cultural del nostre entorn i seleccionar aquelles ofertes que s'avinguen amb el nostre PEC.

 

ASPECTES A TREBALLAR PER LA COMISSIÓ DE GESTIÓ CULTURAL

Forma part del treball de la Comissió de Gestió Cultural els aspectes següents:

-L'organització de la Festa de Nadal i de la Festa de Fi de Curs.
-Les Jornades d'Acollida
-Les Jornades Culturals
-La coordinació del funcionament de La Cassola
-Les exposicions
-La celebració de dies concrets: el dia de la Pau, de la dona...
-La posada en marxa de campanyes solidàries
-El treball amb la Junta de delegats i delegades del centre...

 

© FLORIDA - CENTRE DE FORMACIÓ bullet Avda. Diputación, s/n
bullet C.P. 46470 - CATARROJA (Valencia)
bullet Tel: 961 220 382 - Fax: 961 269 933
bullet Contacte            bullet Treballa a Florida
FLORIDA, Centre de Formació Avís Legal - Política de Privacitat