Biblioteca

La Biblioteca de Florida Secundària s’integra al Centre i al seu Projecte Educatiu mitjançant la col.laboració activa amb els diversos departaments docents, i també assolint les tasques necessàries per a esdevenir en Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i l’Ensenyament (CRAI).

Per a dur a terme aquestes funcions bàsiques la biblioteca actua en els següents àmbits:
  1. Biblioteca com a Centre d’Informació: la Biblioteca ha de donar resposta a les necessitats dels continguts curriculars dels alumnes. Disposant de diferents tipus de materials: impresos electrònics, accés a Internet, que degudament organitzats i gestionats recolzen també la labor docent del professorat. En aquest sentit és interessant la realització d’una pàgina web per a la Biblioteca de Secundària apropant els serveis, la col·lecció i recursos d’interés als alumnes mitjançant una interfície atractiva i adequada a les seues necessitats.
  2. Biblioteca com a Centre d’aprenentatage en la cerca, selecció i anàlisi de les fonts d’informació per tal d’extraure coneixement integrable a les necessitats curriculars i informatives dels alumnes. L’adquisició de competències informacionals serà clau en successives etapes formatives donada l’actual situació d’expansió de les Noves Tecnologies en tots els àmbits de la societat actual.
  3. Biblioteca com a Centre de Lectura: la Biblioteca deu donar accés a fons literaris degudament seleccionats per tal de promoure l’activitat lectora i afermar les competències lectores i comprensives dels alumnes. Prenent especial èmfasi en les assignatures de Llengua i Literatura castellana i valenciana organitzant activitats conjuntes, sense oblidar obrir i potenciar col·laboracions amb altres departaments.
  4. Biblioteca com a Centre de dinamització cultural: la Biblioteca ha de promoure la cultura en els seus diferents àmbits: mitjans escrits, audiovisuals, etc. Impulsant activitats específiques de dinamització cultural, i convertint aquest espai en referent cultural dins l’escola.

Consulta el CATÀLEG.

 HORARI: 

De dilluns a dijous de 12.00 a 14.00h. i de 15.00 a 19.00h.
Divendres de 10.30 a 14.30h.