Secretaria acadèmica

En la Secretaria Acadèmica de Florida SECUNDÀRIA podràs accedir als serveis relatius a la gestió acadèmica de l’ensenyament secundari obligatori.
Els serveis concrets que es gestionen des de la Secretaria Acadèmica són:

Realitzar la preinscripció de la matrícula i la mateixa matrícula.
Cosultar el teu expedient acadèmic.
Gestionar: certificats, trasllats, beques, convalidacions, títols.
Gestionar tots els pagaments derivats de la gestió acadèmica de l’ensenyament secundari obligatori: rebuts, devolucions de rebuts, depòsits de títols, etc.

 HORARI: 

Tots els matins de 8 a 14 h.
Dimarts, Dimecres i Dijous de 15:30 a 19 h.

Per a més informació:
(96)1220382
info.ces@florida-uni.es