PRÀCTIQUES EN EL SCSIE DE MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA

10 alumnes de 2n B en l’assignatura de Biologia, han participat en una activitat pràctica, a la Secció de Microscòpia Electrònica del SCSIE de la Universitat de Valencia.
L’alumnat ha tingut l’oportunitat d’entrar en contacte amb tècniques d’anàlisi avançades, que s’utilitzen actualment en diferents camps d’investigació, emprant microscòpia electrònica de transmissió, de rastreig, així com la microscòpia làser confocal, així com en la complexa preparació de les mostres. Ha estat un matí molt profitós i hem gaudit de debò.