Acollim professorat portugués

Durant l’última setmana de gener hem rebut a Florida Secundària la visita de Rui Beles i André Picado, dos professors de l’escola Ensinus de Lisboa (Portugal). Aquesta visita és part d’un projecte Erasmus+ KA1 i té com a objectiu l’observació de l’activitat escolar en centres de diferents països i el trasllat de bones pràctiques. Rui s’ha centrat en l’alumnat de 3r d’ESO, principalment, que comparteix edat amb els seus grups, i André ha treballat amb el professorat d’educació física en Florida Secundària i en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural. També hem tingut ocasió de compartir experiències i comparar els nostres sistemes educatius.

Col·laborar amb centres d’altres països europeus i establir nous contactes és un objectiu d’internacionalització del nostre centre; és per això que ens mostrem oberts a acollir professorat estranger, la qual cosa ens enriqueix i ens aporta sempre noves idees per a la nostra tasca.