Batxillerat

 HORARI: 

De les 8.00 a les 14.00h.; dos dies de les 8.00 a les 14.40h.

L’etapa de Batxillerat en la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) té dues finalitats:

  • El batxillerat és una etapa post-obligatòria de l’educació secundària que  té com a finalitat proporcionar-vos la formació, la maduresa intel·lectual i humana, així com els coneixements i habilitats que us permeta desenvolupar les funcions socials i incorporar-vos a la vida activa amb responsabilitat i competència.
  • Les ensenyances de batxillerat us han de capacitar per a accedir a  l’educació superior, tant a l’ensenyament universitari com a la formació  professional de grau superior, a les ensenyances artístiques, les ensenyances professionals d’arts plàstiques i disseny o ensenyances esportives de grau superior.