Batxillerat: la preparació per a la vida

Coneix tot el que deus saber d’aquesta formació que obri el camí a la formació superior

El Batxillerat és una etapa postobligatòria de l’Educació Secundària que té una doble finalitat. D’una banda, proporcionar la formació, la maduresa intel·lectual i humana a l’alumnat. Però també, aportar els coneixements i habilitats que permetran desenvolupar les funcions socials i la incorporació a la vida activa amb responsabilitat i competència. Florida Secundària aconsegueix aquests objectius amb el treball que es fa a les diferents assignatures, les activitats i el seguiment realitzat a la tutoria i des de la nostra manera d’entendre l’avaluació, com un procés formatiu continu i individual, integrat en el treball del dia a dia de l’aula, de l’etapa i del centre. Coneix tot el que deus saber d’aquesta etapa que obri el camí cap a la formació superior.  El pròxim 9 de maig el centre obrirà les seues portes a futur alumnat de Batxillerat en la jornada on podrà conéixer el seu projecte educatiu i les novetats del curs vinent. 

Modalitats

L’equip docent de Florida Secundària ha destacat que aquesta “és una etapa postobligatòria i, per tant, té un caràcter voluntari”. El Batxillerat comprén dos cursos acadèmics i es desenvolupa en modalitats diferents, organitzades de manera flexible. En el cas de Florida Secundària, s’imparteixen les modalitats de Ciències Socials i Ciències (Salut/Tecnològic).  En acabar aquesta etapa s’obté el títol de Batxiller, que permet d’accedir a Graus Universitaris o a  Cicles Formatius de Grau Superior. 

Canvis en el pas d’ESO a Batxillerat

En aquesta nova etapa, les assignatures augmenten la quantitat i especificitat dels continguts: a més de tenir assignatures comunes, trobareu assignatures específiques de cada modalitat. Cal un treball més autònom per part de l’alumnat; augmenta, per tant, el nivell de responsabilitat i és important tenir o consolidar un hàbit de treball adequat. En aquesta etapa treballar al costat de l’alumnat l’orientació acadèmica i professional és prioritari.

Què necessita l’alumnat de Batxillerat

Fruit de la nostra experiència i de diversos processos de reflexió —que hem compartit amb l’alumnat i les famílies de Florida Secundària—, hem establert les següents idees clau que guien la nostra activitat docent:

 • Una tutoria centrada en l’acompanyament de l’aprenentatge i de la maduració de l’alumnat i la construcció de bons estils afectius.
 • Un currículum integral i globalitzador.
 • Un treball col·laboratiu, basat en el benestar de l’alumnat, la innovació i l’experimentació.
 • Un clima de convivència, càlid, amb unes maneres determinades d’educar a les persones i d’exercir la convivència.
 • Un centre educatiu arrelat a l’entorn i compromés amb la comunitat educativa.
 • Metodologies actives i inclusives per a aconseguir que l’alumnat puga adquirir les competències necessàries per al s. XXI.

Una etapa per garantir el benestar i la felicitat

Contribuir al seu benestar i felicitat dels alumnes i les alumnes és un element essencial durant els estudis de Batxillerat, per això Florida Secundària propicia els contextos i les experiències per fer-ho  possible.  Un dels objectius de l’equip docent és que els estudiants es formen per a contribuir a un desenvolupament més sostenible i just amb el medi ambient. A més, altre dels objectius del centre és transmetre’ls una educació més humanista necessària per a tot allò que aporta a un món creixentment tecnificat.  En definitiva, acompanyar a l’alumnat en un context molt canviant a construir referents. 

Serveis a l’abast de l’alumnat

 • Departament d’Orientació propi. Horari d’atenció a l’alumnat.
 • Programa d’assignatures en Anglés:
 • Educació Física des de 1r ESO a 1r Batx., Ciències Laboratori 1r i 2n ESO, Geografia Internacional 3r ESO, Cultura Científica 1r Batx.
 • Preparació proves A2. Oportunitats internacionals:
 • Ampli catàleg d’intercanvis amb centres europeus (Itàlia, França, Finlàndia i Noruega), Projectes Erasmus +…
 • Activitats extraescolars i culturals: revista La Cassola, competicions esportives, festes, visites, excursions…
 • Laboratoris de ciències experimentals, Taller de tecnologia i robòtica, aules de Plàstica i música, Pavelló d’Educació Física, Biblioteca amb horari de vesprada.

Vine a conéixer-nos a la nostra Jornada de Portes Obertes.