Com està el pati!

Patis coeducatius. Patis amb perspectiva de gènere

La nostra companya Sandra Molines, professora a l’àrea d’educació de Florida Universitària i membre de l’Associació per la Coeducació, ens va acompanyar el passat 25 de febrer en un dels primers passos que el claustre de Florida Secundària ha donat per a revisar el nostre pati, una revisió que forma part del projecte compartit amb l’AMPA Com està el pati!

Així doncs, vàrem analitzar la rellevància que té el treball transversal de la coeducació (un tema abordat, entre d’altres, des de la nostra comissió d’igualtat i convivència o des de les tutories) i vàrem fer un repàs pels elements masculinitzats presents, àdhuc invisibles, al sistema educatiu i que impedeixen que la igualtat arribe a les aules.

Aquest ha estat, junt amb un diagnòstic del pati elaborat per l’alumnat (coordinat des de la Comissió d’Igualtat i Convivència), un primer pas en la construcció d’un Pla Coeducatiu de Centre i en la revisió del pati com a espai (co)educatiu.