Coneix-nos

Qui SOM?

Florida Secundària és un centre d’ensenyament de Florida Centre de Formació, que imparteix ESO i Batxillerats concertats amb la Generalitat Valenciana. Aquesta cooperativa forma part de la marca Florida Grup Educatiu, un projecte amb més de 40 anys d’experiència al sector de l’ensenyament.

La nostra COMUNITAT EDUCATIVA

La participació i la implicació de l’alumnat i de les famílies en la vida del centre és un valor que deriva del Projecte Educatiu de Florida Secundària i, per això, tenim establerta com a estratègia Fomentar la comunicació i participació activa dels distints estaments que forma la comunitat educativa (l’alumnat, les famílies i el professorat) en els diferents òrgans de participació: consell escolar, AMPA, assemblea de delegats i delegades…

ESCOLA de les FAMÍLIES

Existeix un proverbi africà que afirma que «fa falta la tribu sencera per educar un xiquet«…; proverbi que resumeix sàviament la necessitat de la implicació de tots, professorat i famílies, en l’educació dels i les joves.

Com que sabem que l’educació és una tasca complexa, però també apassionant, i com que som conscients de la importància de treballar conjuntament per recolzar la feina que les famílies feu des de casa, l’AMPA de Florida Secundària, ja fa molts anys que organitza l’Escola de les Famílies.

El seu objectiu és el de crear un espai de reflexió i aprenentatge col·lectiu, a través de diverses xarrades, tallers i experiències i amb la presència de diversos professionals i especialistes, que ens ajudaran en la tasca d’educar conjuntament els nostres fills i filles.

REPRESENTACIÓ DE L’ALUMNAT:

La participació de l’alumnat en la vida del centre és essencial, cada grup-classe té quatre representants que integren l’ASSEMBLEA de DELEGATS i es divideixen en diferents comissions de treball:

CONVIVÈNCIA.
AVALUACIÓ.
RELACIÓ ENTORN.
REVISTA ESCOLAR.

Una vegada escollits democràticament, els delegats realitzen un curs de formació en el qual es treballen diferents temàtiques: habilitats socials (escoltar, prendre notes, fer una acta, resolució de conflictes…) i se’ls explica quina és la seua funció en el procés d’Avaluació de Florida Secundària.

Els representants de l’alumnat participen activament en el procés d’avaluació acadèmica i del funcionament global del centre, en el disseny de les activitats de Gestió Cultural i en la confecció de la revista escolar.