EL CONGRÈS CIENTÍFIC: LA DEFENSA

El passat divendres 2 de març l’alumnat de 3r d’Educació Secundària Obligatòria va defensar els productes finals resultants d’El congrés científic. Aquest projecte es desenvolupa al llarg de la segona avaluació i en ell es realitza una investigació en grup al voltant d’un tema de l’ interès dels alumnes. Per formalitzar la investigació han elaborat un TIT (Treball d’Investigació Temàtica), un article i un pòster científic. Alguns dels temes que han investigat són: els forats negres, els bessons, per què el cel és blau o els emojis.

Aquest passat divendres ha tingut lloc el punt i final a tota la investigació, ja que ha estat el moment en què l’alumnat ha hagut de defensar el seu treball davant un tribunal extern format per professors/es universitaris i investigadors que, per torns i sense públic, han valorat el seu treball i els han fet les preguntes adients. A més a més, en aquesta edició hem pogut integrar el projecte dins del Erasmus + STEAM 4U, i hem tingut la sort de comptar a Florida Secundària amb la col·laboració de docents de la UAB que han format part dels tribunals i ens han ajudat a conèixer les estratègies de millora d’autoeficàcia dels alumnes.

Aquest curs ha estat la tercera edició d’aquest projecte que  va rebre un reconeixement com a projecte d’innovació i investigació educativa 17/18 i els resultats han estat motivadors, els i les alumnes han treballat de valent i han superat les dificultats que els han sorgit al llarg del camí.

Equip de projectes de 3r d’ESO