Construcció d’una Ecosfera

Els estudiants de primer curs de Batxillerat de Florida Secundària, han treballat diferents conceptes específics del temari de l’assignatura de Cultura Científica d’aquest trimestre, corresponent al tema de la sostenibilitat i el medi ambient.

Mitjançant l’organització en grups dels alumnes, en els quals han participat també estudiants del programa d’intercanvi de Noruega, han elaborat el seu propi ecosistema d’una manera col·laborativa, seguint el concepte de les Ecosferes®, proposat per Joe Hanson. Es tracta d’un sistema completament viu capaç de mantenir-se a si mateix durant anys sense necessitat de cap intervenció externa, ni altre element que entre o n’isca excepte la llum solar.

En primer lloc, se’ls han plantejat qüestions generals per a testar els seus coneixements previs sobre les necessitats i les relacions que permeten el desenvolupament dels ecosistemes. A continuació, se’ls han proporcionat els materials necessaris i se’ls ha indicat els passos bàsics que havien de seguir per a completar, en una sola sessió de laboratori, la construcció d’un “mini món” propi.

A més, per a la consecució d’aquest projecte s’han fet servir recursos autòctons, utilitzant diferents espècies d’algues i invertebrats que habiten en diferents zones del parc natural de l’albufera València. El fet d’entrar en contacte directe amb els organismes ha resultat una experiència satisfactòria per als alumnes, que han eixit durant un moment de la rutina d’interpretar la realitat a través de fotografies dels llibres de text. A partir d’ara, als estudiants se’ls obri una nova etapa basada ara en l’observació i el qüestionament de diferents aspectes sobre els cicles i els mecanismes que actuen conjuntament per a assegurar la viabilitat dels ecosistemes. Això, de segur que els ajudarà a adonar-se de la fragilitat que existeix en aquest sistema en equilibri i que ens manté vius, sent necessari actuar en conseqüència per a preservar-lo.

Juan Retamino, professor de Cultura Científica a 1r de Batxillerat.