Construïm models d’estudiantat diferents i adaptables als contextos

Quines característiques creus que ha de tenir l’alumnat que ha aconseguit èxit al batxillerat? A partir d’aquesta pregunta, des de les tutories de 1r de batxillerat de Florida Secundària, l’alumnat ha encetat una activitat amb l’objectiu de construir el model d’estudiant que caldria ser tenint en compte els hàbits, les estratègies, l’actitud i les competències de l’alumnat.

Per a fer açò, s’ha emprat la metodologia CRAYONs thinking a través de ferramentes com LEGO Serious Play®, Business Model CANVIAS i Design Thinking.

Així, l’alumnat ha treballat de forma cooperativa amb la tècnica 1-2-4, acabant amb la realització d’una posada en comú de tot el grup-classe amb l’objectiu d’acordar i comprometre’s a portar endavant algunes de les mesures i actituds que han considerat imprescindibles per acabar amb èxit l’etapa que acaben d’iniciar.