Descobrint la història

A l’Àmbit Sociolingüístic en 1r d’ESO de Florida Secundària hem fet un viatge al llarg del temps aquest curs, descobrint la Història i les històries. Textos, cartes, inscripcions, persones majors… ens parlen d’altres èpoques. Hem aprés a llegir les fonts per extraure’n la informació, per aprendre i preguntar-nos. Però de vegades les fonts no tenen lletres i cal llegir-les d’altra manera. En aquest cas l’arqueologia ens permet descobrir els objectes, les evidències materials del passat, i interpretar-les per poder conèixer millor la Història.

Ara que s’acosta el final de curs hem tingut l’oportunitat de posar en pràctica aquest aprenentatge de manera directa. Mitjançant una excavació simulada, hem pogut treballar com vertaders professionals de l’arqueologia. Excavant per quadrícules hem descobert objectes antics: un ganivet, pedres d’un mur, peses d’un telar, monedes, joies, peces de ceràmica i fins i tot un esquelet! Després hem aprés a observar-los: en quina posició estan? Què tenen a prop? Quin espai de la casa o la ciutat podria ser aquest? A quina època pertanyen? Què ens conten de la vida a l’antiguitat?  Hem treballat amb precisió i cura, hem registrat les dades a una fitxa, hem compartit reflexions i hipòtesis.

Finalment hem pogut deduir que en la primera excavació es tractava d’un soterrar romà i en la segona, de la casa d’una família de guerrers ibers.

Una experiència ben interessant per tancar aquest viatge al passat!