DESPERTANT LA INVESTIGACIÓ: EL CONGRÉS CIENTÍFIC

Perquè es formen els bessons? Com viatja un emoji al teu mòvil? Quin misteri envolta els violins Stradivarius?

Aquestes són algunes de les preguntes que els alumnes de 3r d’ESO s’han plantejat com a punt de partida del seu tema d’investigació que han de presentar al segon Congrés Científic de Florida Secundària. En ell, a partir de les seues inquietuds, els alumnes entraran plenament en el que és una investigació científica, havent d’enfrontar-se al que suposa l’elaboració d’un document rigorós, la creació d’un pòster científic i la defensa del seu treball d’investigació davant un tribunal especialitzat en l’àmbit científic, entre altres tasques.

Aquest és el projecte que correspon al segon trimestre i comprén les assignatures de biologia, física i química i música. És una bona oportunitat per a conèixer el món de la ciència i adonar-se del que realment significa ser investigador…

Segurament degut a aquesta experiència més d’un alumne somiarà en convertir-se en científic!

Omar Fernàndez (alumne de pràctiques del Màster de Secundària i ex-alumne de FLorida Secundària)