El café és vida

El grup de 4t PR4 de Florida Secundària ha iniciat un projecte a l’escola basat en el reciclatge de les càpsules de cafè. Primer, han fet una recerca d’informació dels components amb què estan elaborades les càpsules, si es pot reciclat, on hem de posar-les per al seu reciclatge…

Després de la recerca, han elaborat una campanya de conscienciació per a la resta de nivells en forma de cartells i infografies ja que han tingut una iniciativa molt interessant, després d’arribar a la conclusió que les càpsules utilitzades, a banda del seu reciclatge normal en el contenidor groc, contenen restes de cafè que es poden utilitzar, per exemple, per a abonar les plantes. I com que a la nostra escola tenim un hort, han decidit aprofitar les càpsules utilitzades que la gent duga per rescatar les restes de cafè i donar més aliment a les plantes del nostre hort per la seua funció d’abonament.

D’aquesta manera, tot l’alumnat contribueix a donar-li una segona oportunitat a les càpsules de cafè.