Erasmus KA1 SHINE

Els professors de Florida Secundària Miriam Tapia i Sergio Herrero participaren del 6 al 10 de maig a Finlàndia en una de les eixides de mobilitat dintre del programa europeu, Erasmus KA1 SHINE. Com bé diu el propi nom d’aquest, Sharing innovative Educational Practices in Europe, l’objectiu és compartir pràctiques innovadores educatives a Europa.

Concretament, visitaren el centre finès Luostarivouren Koulu, a la ciutat de Turku. Allí participaren en xerrades amb l’equip directiu i claustre de professorats, conegueren les instal·lacions i formes de fer les nostres socis i entraren a les classes per observar i participar en algunes de les sessions.

Ens conten que l’experiència ha estat molt positiva i que els ha convidat molt a la reflexió. Ens parlen d’espais colorits amb molta llum, oberts i flexibles que faciliten la comunicació i tutories no fixes, així com de la potenciació de la competència aprendre a aprendre i del treball autònom i significatiu.