FLORIDA AFTER CLASS

Florida After Class proposa un complet ventall d’activitats lúdiques i esportives que afavoreixen el desenvolupament acadèmic de l’alumnat. Amb l’Escola de Creativitat potenciem l’autonomia i l’experimentació de l’alumnat. Aquest curs també posem en marxa l’Escola d’Esport, un entorn que fomenta l’aprenentatge d’habilitats i destreses esportives, a més de la cooperació i l’autoconfiança dels estudiants.

ESCOLA DE CREATIVITAT

L’escola de creativitat ofereix diverses activitats per al foment d’un entorn estimulant que permeta expressar-se de diferents formes a l’alumnat. La creativitat és una important eina que els ajuda a expressar-se, fomentar les relacions humanes i desenvolupar un pensament abstracte. Les activitats programades promouran un ambient on les idees noves o insòlites siguen respectades i valorades. Tot en un context de llibertat i autonomia per a experimentar.

ESCOLA D’ESPORT

El joc és una forma d’aprenentatge natural i és una manera peculiar d’enfrontar-se a diferents situacions. L’Escola d’Esport afavoreix l’aprenentatge d’habilitats i destreses esportives de l’alumnat. Durant el curs treballarem per millorar les capacitats físiques, l’adquisició d’hàbits saludables, i fomentarem valors com la cooperació i competició educatives, l’autoconfiança, autoestima i la integració de l’alumnat.

DESCARREGAR INFORMACIÓ COMPLETA