Ha arribat el Congrés Científic

A la segona avaluació, l’alumnat de 3r d’ESO de Florida Secundària s’ha enfrontat al desafiament de participar en un Congrés Científic organitzat des del mòdul de Projecte.

Per superar aquest repte, l’alumnat ha triat un tema d’investigació d’entre un recull de propostes i s’ha agrupat en equips de recerca per començar amb la recerca. Inicialment, s’han plantejat les preguntes que es desitjava resoldre i que han suposat el punt de partida per l’elaboració d’un Treball d’Investigació Temàtica (TIT). En segon lloc, s’han implementat un article i un pòster amb la síntesi del treball realitzat. En tercer lloc, s’ha dissenyat una presentació gràfica per donar suport a la defensa i, finalment ha arribat el Congrés Científic.

Durant la jornada del Congrés Científic, l’alumnat ha defensat el seu treball d’investigació davant d’un tribunal format per professorat de Secundària i Universitat així com personal investigador extern a Florida.

Víctor Castro, Amparo Gotor, Vidal Sastre i Vicent Valero