Horaris d’entrada i eixida

Per a fer de Florida Secundària un espai segur, hem establert uns horaris d’entrada i eixida de l’alumnat diferenciats per cursos i, d’aquesta forma, poder complir amb les mesures de protecció necessàries.

La distribució d’hores és la següent:

NIVELL HORARI ENTRADA HORARI EIXIDA
1r ESO 8.45h. 13.50h
2n ESO 8.00h. 14.00h.
3r ESO 8.30h.

DLL /DMC 15h.

DMT/DJ/DV 14.05h.

4t ESO 8.30h.

DLL /DMC 15h.

DMT/DJ/DV 14.05h.

1r Batxillerat 8.15h.

DLL/DMC/DJ 15.05h.

DMT /DV 14.10h.

2n Batxillerat 8.15h.

DLL/DMC 15.05h.

DMT /DV 14.10h.

Aprofitem per a recordar-vos les mesures de prevenció i protecció establertes seguint les recomanacions sanitàries. Si respectem aquestes normes ens protegim i protegim a la resta, per a garantir espais d’aprenentatge segurs.