Informació del procediment d’admissió per al curso 2020/21

Degut a l’estat d’alarma que actualment estem patint, i d’acord amb el DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària , enguany el procediment d’admissió es tramitarà de forma electrònica. És per això que l’Ajuntament de Catarroja ha habilitat un procediment per tal que totes les famílies tinguen els sistemes de  verificació necessaris a fi de formular la sol·licitud d’admissió de manera electrònica.

En els documents que trobareu a continuació teniu tota la informació necessària que ha posat l’Ajuntament a disposició de les famílies perquè puguen preparar-se convenientment per obtenir el certificat digital que necessiteu per formalitzar el procés de matrícula.

A hores d’ara no s’ha publicat res sobre el procés d’admissió 2020-2021. Estem esperant que Conselleria d’Educació, Cultura i Esport publique  el calendari del procés amb les instruccions per a escometre’l.

 

 

#AçòPassarà 


Debido al estado de alarma que actualmente estamos sufriendo, y de acuerdo con el DECRETO LEY 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la educación, de la cultura y del deporte, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria, este año el procedimiento de admisión se tramitará de forma electrónica. Es por eso que el Ayuntamiento de Catarroja ha habilitado un procedimiento para que todas las familias tengan los sistemas de verificación necesarios con el fin de formular la solicitud de admisión de manera electrónica.

En los documentos adjuntos encontraréis toda la información necesaria que ha puesto el Ayuntamiento a disposición de las familias para que puedan prepararse convenientemente y obtenir el certificado digital necesario para formalizar el proceso de matricula.
A estas alturas no se ha publicado nada sobro el proceso de admisión 2020-2021. Estamos esperando que Consellería de Educación, Cultura y Deporte publique el calendario del proceso con las instrucciones para acometerlo.

#EstoPasará