La volta al món en 80 dies

Durant els dies 1 al 7 de març, l´alumnat de 1r d’Educació Secundària Obligatòria de Florida Secundària va participar en la prova pilot del projecte TAS. Aquest té com objectiu facilitar l’adaptació de l’alumnat benvingut a aquesta nova etapa de secundària i adaptar-nos una mica més a la seua realitat. És durant aquesta fase quan l’alumnat comença a construir un projecte vital i és per això, que considerem que els xics i xiques necessiten un acompanyament d’un equip docent polivalent que treballe i avalue les competències d´una manera formativa, reptant-los i afavorint la seua comunicació oral i escrita de manera interdisciplinària. Aquesta és una metodologia activa que té per objectiu fomentar l´autonomia dels nostres estudiants i el raonament crític, tenint com a ferramentes els reptes i el treball cooperatiu i individual.

La prova pilot ha estat basada en el treball de la cèlebre obra de Jules VerneLa Volta al Món en 80 dies. La novel·la d’aquest escriptor visionari ha sigut emprada com a fonament per a treballar aspectes claus en el procés d´aprenentatge com ara la comprensió i la producció de textos orals i escrits. Així mateix, s´han treballat continguts curriculars com els fusos horaris, la resolució de problemes matemàtics, l´antic Egipte, la rellevància i el paper en la història universal de dones com Nellie Bly, el ritme, les danses del món o les arts plàstiques, entre altres. Hem viatjat als diferents continents, però també en el temps amb l’objectiu d’aprendre, generar curiositat i ganes d’aprendre. Com bé deia Ever Garrison, “Un mestre és una brúixola que activa els imants de la curiositat, el coneixement i la saviesa en els alumnes.

La setmana de treball va començar amb una cerca del tresor que ens va servir per entrar en contacte amb el misteriós entorn que rodejava l´autor i organitzar els grups per a les tasques que requerien treball cooperatiu. Una vegada aconseguida la missió proposada a la cerca del tresor, la qual consistia en desxifrar codis secrets aplicant la lògica, l’alumnat aconseguia un passaport individual en el qual havien de pegar els segells que demostraven haver aconseguit resoldre els diferents reptes proposats.  Al final de cada dia, la reflexió tenia lloc al diari d’aprenentatge.

Hem viatjat, hem après, hem gaudit!