ONMAT: cap a un aprenentatge personalitzat

El nostre professorat de Matemàtiques ha participat de nou en un dels cursos organitzats per l’equip que gestiona la plataforma ONMAT, un programa de matemàtiques utilitzat a 2n d’ESO que té com a objectius que l’alumnat desenvolupe, de manera autònoma, el seu procés d’aprenentatge, alhora que fomenta la motivació i l’assoliment del pensament matemàtic i posa la tecnologia al servei de la pedagogia.

En aquesta nova trobada de professorat, l’equip docent de Florida Secundària va poder posar en pràctica diversos recursos metodològics com ara el Team teaching, la Rutina de pensament, el PBL o el Mapa mental, que de segur seran ben útils per a aquests temps de quedar-se a casa. Així doncs, el Lab “Aprenentatge personalitzat amb ONMAT” es va focalitzar cap a l’anàlisi de les fases de la personalització de l’aprenentatge del nostre alumnat i cap a l’abastiment de recursos i estratègies per a dur-les a terme i com avaluar-les. De la mateixa manera, els docents pogueren compartir experiències sobre la implementació de la plataforma que enriqueixen encara més la seua utilització.

I és que un dels objectius de la nostra escola és intentar oferir, al màxim possible, un aprenentatge personalitzat que s’ajuste a les necessitats de cada persona. Així, amb aquest objectiu s’han anat desenvolupant projectes de treball i metodologies actives a les aules que permeten fer un seguiment més individualitzat i donar resposta a les diferents necessitats que hi puguen haver a les nostres aules. És igualment aquest objectiu el que vertebra la iniciativa d’emprar la plataforma ONMAT a 2n d’ESO una novetat d’aquest curs que ja s’està traduint en petits èxits individuals.