PRACTICA SALUT AMB LES PANTALLES

Vivim en un món on les xarxes socials van prenent cada vegada més importància en la vida dels nostres joves, dels nostres alumnes. Ara bé, molts adolescents desconeixen els perills que s’amaguen rere el seu ús, que van des de la dependència que l’ús abusiu en genera o les dolentes conseqüències per a la nostra salut fins a incórrer en delictes com el cyberbullying.

Conscients que els nostres discents desconeixen aquets perills i amb la voluntat que aprenguen a fer un ús ètic de les noves tecnologies, el nostre alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO de Florida Secundària ha participat durant aquesta setmana en el programa Practica Salut amb les Pantalles, organitzat pel Departament de Joventut de l’Ajuntament de Catarroja.

Esperem que l’aprenentatge derivat d’aquests tallers els ajude a reflexionar al voltant de com empren les xarxes i que els guie per aconseguir fer un ús ètic d’aquestes noves vies de comunicació.