Pràctiques en el SCSIE

Alumnat de 2n de Batxillerat de Florida Secundària, en l’assignatura de Biologia, ha realitzat unes pràctiques molt especials a la Secció de Microscòpia Electrònica del SCSIE de la Universitat de Valencia.

L’alumnat ha tingut l’oportunitat d’entrar en contacte amb tècniques d’anàlisi avançades que s’utilitzen actualment en diferents camps d’investigació, emprant microscòpia electrònica de transmissió, de rastreig, així com la microscòpia làser confocal.

Ha estat un matí molt profitós i hem gaudit de debò!!