FAQ’s sobre les Proves d’Accés a la Universitat

La selectivitat (Proves d’Accés a la Universitat) s’acosta per a milers d’estudiants. En tan sols 72 hores, l’alumnat s’enfronta a una prova que aglutina el coneixement de tot un curs. A continuació t’oferim les pautes que has de seguir. Una guia amb la qual podràs organitzar aquesta important etapa per a superar amb èxit el pas previ a la teua vida universitària.

Qui ha de passar la PAU?
La prova només serà obligatòria per als alumnes que vulguen estudiar un grau universitari, que s’examinaran exclusivament de les assignatures de 2º curs de Batxillerat complint una sèrie d’objectius d’aprenentatge establits, i les qualificacions del qual es calcularan ponderant un 40% la nota de la prova, que se supera amb un 4 sobre 10, i un 60% la de l’etapa. El resultat haurà ser igual o superior a 5 per a poder accedir a la Universitat. 

Quines són les dates d’examen?
Les proves de Selectivitat se celebraran els dies 5, 6 i 7 de juny. Així ho recull el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que estableix les normes bàsiques de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).

Hi ha convocatòria extraordinària?
Si, enguany s’ha fixat la convocatòria extraordinària per als dies 3, 4 i 5 de juliol.

Qui pot fer la PAU?
L’alumnat que tinga el títol de Batxiller, tècnic superior en FP o en Arts Plàstiques i Disseny. 

Quantes convocatòries hi ha?
La PAU consistirà en una fase obligatòria i una altra voluntària. En l’obligatòria els alumnes s’examinaran de Valencià, de les troncals Castellà, Història d’Espanya i una de les quatre assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II), i també s’examinarà en la fase obligatòria de l’assignatura Idioma Estranger (Alemany, Inglés, Francès o Italià).  La nota d’aquesta fase obligatòria de la PAU serà la mitjana d’aquestes cinc assignatures, i haurà de ser igual o superior a 4 punts.

Qué s’ha de fer en la fase voluntària?
L’estudiant podrà presentar-se, en una fase voluntària, a un màxim de quatre assignatures troncals, cursades o no cursades, diferents de la troncal general amb vinculació amb la modalitat de batxillerat de la qual s’examina en la fase obligatòria, per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts. 

Quines són les novetats d’enguany?
La principal novetat en l’examen d’enguany consisteix en la lliure elecció de l’idioma estranger en el qual examinar-se independentment que haja sigut el cursat o no durant el Batxillerat.