Preinscripció i Matrícula

  • Presentació de sol·licituds: del 3 a 14 de juny
  • Duplicitats: del 16 a 22 de juny
  • Baremació: del 15 al 21 de juny
  • Requisit acadèmic: fins al 7 de juliol
  • Llistes provisionals: 14 de juliol
  • Reclamacions: des de la publicació dels resultats fins al 16 de juliol
  • Llistes definitives: 23 de juliol
  • Matrícula: del 26 al 29 de juliol

Tota la informació sobre el procés i l’accés a la plataforma de preinscripció i matrícula la trobareu a:

 

Igual que l’any passat, enguany tot el procés de preinscripció i matrícula es fara de manera telemàtica, és a dir, no es necessari vindre al centre a realitzar cap tràmit.

No obstant això, aquelles persones que no tingan possibilitat de fer la tramitació des de casa i/o necessiten ajuda per a fer-la, poden sol·licitar vindre al centre. Per motius sanitaris, per a poder acudir al centre, és imprescindible sol·licitar cita prèvia amb la Secretaria de Florida Secundària.

SOL·LICITA CITA PRÈVIA