PROCÉS ADMISSIÓ ALUMAT CURS 2018/19

Recentment la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha establert i publicat el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

El termini de presentació de sol·licituds és del 17 al 28 de maig, tots dos inclosos.

Podeu trobar tota la informació a la pàgina de la Conselleria: http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/3153

Us deixem un quadre resum de tot el procés:

Si et queden dubtes, contacta amb nosaltres:

infosecundaria@florida-uni.es 961 220 382