Reinventem maneres per a treballar cooperativament

A Florida Secundària estem treballant en maneres diferents per a continuar treballant amb tècniques de treball cooperatiu sense renunciar a les mesures de prevenció i protecció.

I és que aquesta situació no ens ha fet perdre de mira el nostre alumnat, per al qual ens reinventem cada dia buscant noves estratègies que seguisquen posant en marxa les principals accions que conformen el projecte educatiu de Florida Secundària, entre les quals es troba l’aprenentatge en equips cooperatius.