AMPA

L’A.M.P.A. de FLORIDA SECUNDÀRIA té com a objectiu principal proporcionar a les famílies del centre els mecanismes necessaris per a la seua integració en la vida escolar i per a la participació democràtica en la gestió del centre.

Tractem de construir un espai de treball i reflexió conjunta per a aconseguir una escola millor, tot compartint la nostra il.lusió i les nostres ganes de fer coses. Per a això, volem ser protagonistes actius, ja que tenim la necessitat i, també, l’obligació de participar en el projecte comú d’educar als nostres fills i filles. Ens agradaria, per tant, que l’alumnat i el professorat, consideraren l’A.M.P.A. com un recurs vàlid i funcional, i que les famílies sentiren la necessitat de col.laborar en la vida del centre.

Els pares i mares que, de manera voluntària, participem en l’associació ens dividim en comissions de treball per repartir-nos les xicotetes tasques que s’han de realitzar. Unes feines són de caràcter administratiu i econòmic i, altres, de connexió i de relació (amb altres A.M.P.A, amb la direcció del centre i amb l’alumnat). Totes elles tenen molta importància: les primeres gestionen els diners que tots i totes aportem i les altres recullen i transmeten les valoracions, tant positives com negatives, que l’alumnat fa sobre el centre i el seu funcionament, amb l’objectiu de solucionar els problemes que vagen sorgint.

La periodicitat de les reunions sol ser mensual: ens trobem els dijous a les 19.00 hores, hora que considerem adequada per a qualsevol persona que treballe.