Treballar per àmbits, aprendre significativament

Una de les nombroses novetats d’aquest curs 20-21 a Florida Secundària és l’organització curricular de 1r d’ESO, un nivell marcat per un canvi d’etapa (de Primària a Secundària) on s’acusa més la necessitat d’acompanyar l’alumnat, d’acollir-lo i d’anar a poc a poc aproximant-los a la realitat a partir del treball de competències essencials per a la vida vinculades a les diferents matèries.

1r d’ESO és un dels nivells en què més necessitat hi ha de donar sentit a l’aprenentatge, així com de generar hàbits, inculcar un esperit crític i fomentar el gust per aprendre, per actuar com ciutadans i ciutadanes del segle XXI. És per aquest motiu que hem fet un pas més en el nostre projecte TAS (Transició a Secundària) i hem preparat un disseny curricular per al primer curs de l’ESO en el qual les matèries s’integren en diferents àmbits per a oferir al nostre alumnat contextos d’aprenentatge propers a la realitat que els envolta així com el treball globalitzat de les competències específiques de les matèries i de les nostres competències 0-18.

Així doncs, hem dissenyat quatre àmbits diferenciats que integren matèries afins:

  • Àmbit Sociolingüístic, des d’on es treballen de manera integrada Ciències Socials i Valencià.
  • Àmbit Biotecnològic, que abasteix les matèries de Biologia i Tecnologia
  • Àmbit d’Expressió, nascut de la unió curricular de Música i Educació Física.
  • Àmbit Ètic-Humanístic, des d’on s’aborda un projecte comú de Tutoria i Valors ètics.

Des d’aquests àmbits, que afavoreixen la transició i l’aprenentatge significatiu, es treballen projectes comuns i específics de cada àmbit, buscant oferir oportunitats per a entendre la nostra realitat, complexa i multidimensional, i per a actuar sobre aquesta.

El professorat de les matèries implicades s’ha engrescat molt en aquest nou pas i ja hi ha sobre la taula un fum de propostes amb què l’alumnat podrà gaudir de l’aprenentatge. De moment, ja han iniciat les primeres tasques integrades i ben prompte us podrem mostrar alguns resultats.