Tres diplomes a l’Excel·lència en el Rendiment Acadèmic

El passat 20 d’octubre la Direcció General d’Innovació Educativa va fer públic el llistat d’alumnat al qual se li han concedit els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 19-20. Entre aquest llistat es troben les nostres alumnes de Florida Secundària Sara Elmansouri, Nerea Castellanos i Lucía García, que cursen actualment al nostre centre primer de batxillerat i han rebut amb molta alegria la notícia.

Pròximament la Conselleria d’Educació els farà lliurament, en un acte formal, d’un diploma a l’excel·lència en el rendiment acadèmic que constarà en el seu expedient acadèmic.

Enhorabona, xiques!