Experiència en equip a Romania

Un dels projectes europeus Erasmus+ en què estem participant des de Florida Secundaria actualment és el Chime: my city, my home, my responsability. Aquest té com a objectiu unir el passat, el present i el futur mitjançant la innovació educativa, connectant països com Turquia, Romania, Grècia, Portugal i Itàlia des de la intenció de fomentar competències entre el nostre alumnat com l’esperit emprenedor o el compromís social.

Aquest octubre ha estat el torn de Romania, concretament del centre Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă”, a la localitat de Iaşi, on un grup dels nostres docents està gaudint d’aquesta experiència multi-cultural i enriquidora. Allà han pogut mostrar les presentacions del treball del nostre alumnat, de les quals han quedat molt satisfets. Durant aquesta setmana continuaran treballant en equip i coneixent l’heretatge cultural de la zona, que és el tema al voltant del qual gira tot el projecte.

Desitgem que acaben de gaudir d’aquesta experiència internacional!