Una nova jornada per a conviure

El passat divendres 5 d’octubre l’alumnat de 2n d’ESO de Florida Secundària, amb l’acompanyament de l’equip de tutors i tutores, va realitzar la segona activitat de convivència del curs.

Emmarcada dintre del Pla d’Acció Tutorial, aquesta tenia com a objectiu el foment de la cohesió de grup i de la posada en marxa de competències clau per a la vida, entre les quals destaquen el treball en equip, la iniciativa i autonomia personal, la resolució de problemes o l’assumpció de riscos.

Un passeig amb catamarà i un assalt pirata donaren inici a aquesta activitat, farcida de jocs en equip i reptes per aconseguir.