El Ministeri d’Educació i Formació Professional enguany avança la convocatòria de beques per a estudis postobligatoris.

L’anunci de l’avançament d’aquestes beques ha eixit publicat a la resolució de 10 de març de 2022. Les beques estan dirigides a estudiants que cursen estudis postobligatoris al curs 2022/2023.

a) Primer i segon cursos de batxillerat.
b) Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, inclosos els
estudis de formació professional realitzats en els centres docents
militars.
c) Ensenyaments artístics professionals.
d) Ensenyaments esportius.
e) Ensenyaments artístics superiors.
f) Estudis religiosos superiors.
g) Estudis d’idiomes realitzats en escoles oficials de titularitat de les
administracions educatives, inclosa la modalitat a distància.
h) Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la
formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als
cicles formatius de grau mitjà i de grau superior impartits en centres
públics i en centres privats concertats que tinguen autoritzats
ensenyaments de formació professional.
i) Cicles Formatius de Grau Bàsic.

El termini de presentació de sol·lituds serà del 30 de març al 12 de maig

MÉS INFORMACIÓ