Secretaria acadèmica

DADES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2022/2023

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT

 • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 26 de maig al 3 de juny
 • DUPLICITATS: del 7 al 15 de juny
 • REQUISIT ACADÈMIC: fins al 21 de juny

 • LLISTES PROVISIONALS: 5 de juliol
 • RECLAMACIONS: fins al 7 de juliol
 • LLISTES DEFINITIVES: 18 de juliol
 • MATRÍCULA
  • TELEMÀTICA: del 18 al 21 de juliol
  • PRESENCIAL: del 19 al 22 de juliol

MÉS INFORMACIÓ

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ

CITA PRÈVIA PER A FOMALITZAR LA SOL·LICITUD

 • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 26 de maig al 3 de juny
 • DUPLICITATS: del 7 al 15 de juny
 • REQUISIT ACADÈMIC: fins al 4 de juliol

 • LLISTES PROVISIONALS: 12 de juliol
 • RECLAMACIONS: fins al 14 de juliol
 • LLISTES DEFINITIVES: 22 de juliol
 • MATRÍCULA
  • TELEMÀTICA: del 22 al 27 de juliol
  • PRESENCIAL: del 25 al 28 de juliol

MÉS INFORMACIÓ

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ

CITA PRÈVIA PER A FOMALITZAR LA SOL·LICITUD

En la Secretaria Acadèmica de Florida SECUNDÀRIA podràs accedir als serveis relatius a la gestió acadèmica de l’ensenyament secundari obligatori.
Els serveis concrets que es gestionen des de la Secretaria Acadèmica són:

Realitzar la matrícula.
Consultar el teu expedient acadèmic.
Gestionar: certificats, trasllats, beques, convalidacions, títols.
Gestionar tots els pagaments derivats de la gestió acadèmica de l’ensenyament secundari obligatori: rebuts, devolucions de rebuts, depòsits de títols, etc.

 HORARI DE SECRETARIA: 

Tots els matins de 9.00 a 14.00 h.
Vesprades de Dilluns, Dimecres i Dijous de 16.00 a 18.30h.
Vesprades de Dimarts (en periode lectiu) de 16.00 a 20.00h.

Per a més informació:
96 122 03 82
infosecundaria@florida-uni.es