En la Secretaria Acadèmica de Florida SECUNDÀRIA podràs accedir als serveis relatius a la gestió acadèmica de l’ensenyament secundari obligatori.
Els serveis concrets que es gestionen des de la Secretaria Acadèmica són:

Realitzar la matrícula.
Consultar el teu expedient acadèmic.
Gestionar: certificats, trasllats, beques, convalidacions, títols.
Gestionar tots els pagaments derivats de la gestió acadèmica de l’ensenyament secundari obligatori: rebuts, devolucions de rebuts, depòsits de títols, etc.

 HORARI DE SECRETARIA: 

Tots els matins de 9.00 a 14.00 h.
Vesprades de Dilluns, Dimecres i Dijous de 16.00 a 18.30h.
Vesprades de Dimarts (en periode lectiu) de 16.00 a 20.00h.

Per a més informació:
96 122 03 82
infosecundaria@florida-uni.es