Batxillerat

CIÈNCIES SOCIALS

Els estudis de batxillerat capaciten per a accedir a l’educació superior, però sense oblidar l’adquisició de la maduresa intel·lectual i humana

 CALENDARI ESCOLAR: 

Curs 2023-2024


 HORARI: 

1er i 2n Batxillerat:

Dilluns i dimecres de 8.00 a 15.05h.
Dimarts, dijous i divendres de 8.00 a 14.10h.

PLA D’ESTUDIS

GUIES DOCENTS

Presentem per a tu les guies docents de Batxillerat per a l’itinerari de Ciències Socials de Florida Secundària. En elles trobaràs tota la informació necessària per al curs que estudiaràs, fent així l’experiència a Florida molt més enriquidora.

PLA D’ESTUDIS

Presentem per a tu les guies docents de Batxillerat per a l’itinerari de Ciències de la Salut de Florida Secundària. En elles trobaràs tota la informació necessària per al curs que estudiaràs, fent així l’experiència a Florida molt més enriquidora.

GUIES DOCENTS

A Florida Secundària entenem l’aprenentatge com una tasca activa, que dóna sentit al que l’alumnat fa, desenvolupant un treball autònom que els condueix cap al seu propi progrés personal, sota el guiatge i les orientacions del professorat.

ITINERARI

Aquest itinerari de la modalitat Humanitats i Ciències Socials, s’adreça a un ample grup d’estudiants que mostren interés i destresa en la lectura, la comunicació i el raonament abstracte, que tenen interés per temes socials, econòmics, polítics, històrics i humanístics.

INTERESSOS

El batxillerat de Ciències Socials està especialment dissenyat per a preparar l’accés als Graus Universitaris d’Economia, Periodisme, Història, Dret, Administració d’Empreses, entre moltes altres.

FORMACIÓ

En aquesta modalitat a banda de les matèries comunes a totes les altres modalitats, s’estudien matèries com ara les Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Economia en el primer curs  i Empresa i Disseny de Models de Negoci, en segon curs, Història en primer curs i Geografia en segon.