SOM COMUNITAT

Florida Secundària és una comunitat educativa formada per professorat, alumnat, famílies, equip de direcció i personal de serveis.

Tots i cadascun d’aquests elements són essencials per aconseguir un objectiu comú: educar.

En Florida Secundària treballem per ser una comunitat que siga un espai on un es pot trobar amb un altre, compartir, reflexionar, créixer i enriquir-se.

Ser part d’una comunitat és molt important per a la vida dels qui la conformen perquè implica una elecció i una acceptació lliure per la qual n’adherim a determinats valors que es troben implícits en qualsevol comunicació: el respecte, la tolerància, l’escolta, l’ajuda, la bona disposició i la bona voluntat.

En un món tan polaritzat, el reforç del sentit i concepte de comunitat cobra importància per reunir les persones entorn d’interessos, aspectes o idees que comparteixen en comú. Especialment, els i les estudiants i, en general els éssers humans, validem moltes de les nostres capacitats per mitjà de l’altre, i la idea de poder establir connexions els uns amb els altres, fa possible que aconseguim major desenvolupament social. El fet de sentir-se ‘part de’ crea seguretat i validació de si mateix i benestar.

Una comunitat pot exercir de xarxa de suport i ser un generador d’oportunitats per als i xics i les xiques que estan descobrint una nova etapa de la seua vida.

Aconseguir ser referents, integrar el benestar en l’aprenentatge, fomentar l’autonomia i l’esperit crític i per sobre identificar la bondat com una mostra d’intel·ligència essencial són els reptes de la nostra Comunitat Educativa.

Convivència

És paper dels/les professionals de l’educació continuar inventant noves maneres de “fer escola” per convertir el centre educatiu en un espai de convivència i aprenentatge mutu.

Des de Florida Secundària sempre hem considerat que la convivència és un dels factors essencials en el panorama educatiu present i futur. Malgrat que es tracta d’un factor complex, la necessitat d’aconseguir un clima de convivència positiu en les aules és un objectiu reptador i esperançador. Els centres educatius no podem caure en el desànim sinó que hem de continuar treballant, al costat d’altres sectors de l’educació, amb grans dosis de compromís, d’il·lusió, de creativitat, d’esforç i passió, per a intentar oferir alternatives vàlides als reptes actuals del sistema educatiu.

El nostre Pla de Convivència és convertir l’escola en un espai que potencie la convivència en positiu, aconseguint un clima de convivència càlid que afavorisca el benestar, amb unes determinades maneres de “ser i estar” i d’exercir la convivència basades en els valors del diàleg, la inclusió de tots i totes i el respecte mutu, és a dir, que tots i totes puguem aconseguir sentir-nos a gust compartint un espai comú d’aprenentatge.

0

Fruit d’aquests valors i després de reflexionar de manera conjunta l’alumnat i el professorat hem establert un DECÀLEG DE CONVIVÈNCIA que resumeix en aquells aspectes essencials 10 normes bàsiques per a una convivència en positiu. També s’han consensuat una sèrie de mesures en cas d’incompliment que figuren en el nostre Reglament de Règim Intern.

Decàleg de CONVIVÈNCIA

SOM ESPAI LLIURE DE MÒBILS

Florida Secundària és un espai lliure de mòbils, fet que està regulat a la nostra normativa amb la intenció de fomentar una convivència i uns hàbits d’estudi saludables, lliures d’elements distractors i perjudicials.

Aquesta és una manera de propiciar que el nostre alumnat aprofite el temps d’esplai per a gaudir de les diferents activitats culturals i educatives que s’hi fan durant els patis (club de lectura, jocs de taula, grup de ball, activitats esportives…) així com per a interrelacionar-se d’una manera sana, i d’impulsar la conversa, el diàleg i el joc espontani. Igualment, el fet de no poder emprar els dispositius mòbils contribueix a aprofitar els espais de treball com cal i evitar distraccions o jocs contraris a l’aprenentatge. A més a més, pensem que és una manera d’aturar les dolentes dinàmiques detectades els darrers anys i vinculades a problemes d’addició i de convivència a l’aula, que posen en risc el dret a la intimitat, a l’estudi o la dignitat de les persones.

Normativa DISPOSITIUS MÒBILS
Normativa DISPOSITIVOS MÓVILES

Associació de MARES I PARES – AMPA

L’A.M.P.A. de FLORIDA SECUNDÀRIA té com a objectiu principal proporcionar a les famílies del centre els mecanismes necessaris per a la seua integració en la vida escolar i per a la participació democràtica en la gestió del centre.

Tractem de construir un espai de treball i reflexió conjunta per a aconseguir una escola millor, tot compartint la nostra il.lusió i les nostres ganes de fer coses. Per a això, volem ser protagonistes actius, ja que tenim la necessitat i, també, l’obligació de participar en el projecte comú d’educar als nostres fills i filles. Ens agradaria, per tant, que l’alumnat i el professorat, consideraren l’A.M.P.A. com un recurs vàlid i funcional, i que les famílies sentiren la necessitat de col.laborar en la vida del centre.

Els pares i mares que, de manera voluntària, participem en l’associació ens dividim en comissions de treball per repartir-nos les xicotetes tasques que s’han de realitzar. Unes feines són de caràcter administratiu i econòmic i, altres, de connexió i de relació (amb altres A.M.P.A, amb la direcció del centre i amb l’alumnat). Totes elles tenen molta importància: les primeres gestionen els diners que tots i totes aportem i les altres recullen i transmeten les valoracions, tant positives com negatives, que l’alumnat fa sobre el centre i el seu funcionament, amb l’objectiu de solucionar els problemes que vagen sorgint.

La periodicitat de les reunions sol ser mensual: ens trobem els dijous a les 19.00 hores, hora que considerem adequada per a qualsevol persona que treballe.