El Gabinet d’Orientació és un dels eixos principals del nostre projecte. És un fet la necessitat que tenim, i que,  s’aguditza cada vegada més al ritme dels temps que vivim, d’ aprofundir i treballar diferents respostes tant per a un alumnat que es troba en situacions tals com el desemparament familiar i emocional, amb un alt grau de vulnerabilitat com per a les famílies.

Entenem que tant l’alumnat com les famílies han de ser atesos i ateses des de l’Escola. Aquesta situació  dispara la demanda, tant per part d’estudiants com del seu àmbit familiar, de l’actuació del Departament d’Orientació. La nostra societat ha desenvolupat situacions  familiars que en molts casos tenen com a resposta famílies sobreprotectores, fills i filles que prenen les decisions sobre qüestions que no pertoca, afecte incondicional amb pocs límits, altes dosis d’ansietat en adults i adolescents, sobrexigència, …. un seguit de situacions que han de ser ateses per que l’alumnat es puga centrar en el seu procés d’aprenentatge i desenvolupament personal amb la calma i les eines personals suficients per afrontar-lo amb èxit. L’actual situació post-COVID, crisi econòmica, context social  han posat de manifest d’una manera més crua aquesta realitat.

Per donar resposta a aquestes necessitats, i en el marc de la inclusió el Departament d’Orientació de Florida Secundària, inicia  i participa en diferents projectes que s’ajusten a  aquesta complexitat de demandes que venen tant de les famílies com del propi alumnat i el professorat. Aquestes accions estan emmarcades en una proposta de desenvolupament competencial que  posen en valor  determinades maneres de fer i de treballar, maneres d’estar i de sentir, maneres de viure i de relacionar-se, maneres de pensar. Aquestes maneres estan vinculades a diferents motius que donen sentit al treball que fem amb l’alumnat, a la nostra escola i a part dels nostres objectius i prioritats: benestar i felicitat, un entorn sostenible i respectuós, local i global, i per últim un conviure des de la inclusió.

Acompanyem i Orientem

Aquestes són algunes de les activitats que realitzem des del Departament d’Orientació de Florida Secundària. Les considerem necessàries i formen part de “la manera de treballar “ en el nostre centre . Són tant activitats que es realitzen directament amb l’alumnat individualment o en grups reduïts, i també activitats adreçades a les famílies i a l’equip de professorat.

  • Activitats encaminades a la MILLORA DE L’ESTUDI

  • Treball per a generar unes bones HABILITATS SOCIALS

  • Millora de les COMPETÈNCIES EMOCIONALS

  • Millora  DE L’ATENCIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESTRÈS

  • Pla d’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL des dels primers cursos

  • Activitats per la millora  DE CONVIVÈNCIA COM ACOMPANYEM

  • Activitats per fer UNA ESCOLA MÉS IGUALITÀRIA I COEDUCATIVA

A més a més, participen en totes les activitats i programes que ofereix l’Ajuntament i Conselleria per a la millora del benestar i creixement personal del nostre alumnat com per eixemple: prevenció de l’absentisme i de conductes de risc per a la salut, educació sexual, Fira Orientat, Programa Imprescindibles…