Batxillerat

CIÈNCIES DE LA SALUT

Els estudis de batxillerat capaciten per a accedir a l’educació superior, però sense oblidar l’adquisició de la maduresa intel·lectual i humana

 CALENDARI ESCOLAR: 

Curs 2023-2024


 HORARI: 

1er i 2n Batxillerat:

Dilluns i dimecres de 8.00 a 15.05h.
Dimarts, dijous i divendres de 8.00 a 14.10h.

PLA D’ESTUDIS

GUIES DOCENTS

Presentem per a tu les guies docents de Batxillerat per a l’itinerari de Ciències de la Salut de Florida Secundària. En elles trobaràs tota la informació necessària per al curs que estudiaràs, fent així l’experiència a Florida molt més enriquidora.

PLA D’ESTUDIS

Presentem per a tu les guies docents de Batxillerat per a l’itinerari de Ciències de la Salut de Florida Secundària. En elles trobaràs tota la informació necessària per al curs que estudiaràs, fent així l’experiència a Florida molt més enriquidora.

GUIES DOCENTS

A Florida Secundària entenem l’aprenentatge com una tasca activa, que dóna sentit al que l’alumnat fa, desenvolupant un treball autònom que els condueix cap al seu propi progrés personal, sota el guiatge i les orientacions del professorat.

ITINERARI

El Batxillerat de Ciències de la Salut permet adquirir els coneixements i les destreses bàsiques de manera que, una vegada superades, s’obtenen les eines fonamentals per començar estudis universitaris de grau o cicles formatius de grau superior corresponents a aquesta branca de coneixement.

INTERESSOS

L’alumnat que accedeix a aquesta modalitat de batxillerat sol destacar pel seus interessos en alguna de les Ciències de la Salut com Medicina, Veterinària, Medi Ambient , Infermeria, Química, Bioenginyeria, Farmàcia, Biotecnologia etc…

FORMACIÓ

En aquesta modalitat a banda de les matèries comunes a totes les altres modalitats, s’estudien matèries com ara Matemàtiques, Biologia, Geologia i Ciències Ambientals en  primer i Biologia en segon, Física i Química en primer i Química en segon.

Experiència Florida Secundària