FEM VALDRE

El treball en equip
L’ajuda mútua
La solidaritat
La responsabilitat
El compromís amb la igualtat
La sostenibilitat
La diversitat

OFERIM

Educació concertada
Educació Secundària Obligatòria – ESO
Programes de reforç i de millora del rendiment acadèmic – PMAR i PR4
Batxillerat de ciències de la salut
Batxillerat d’humanitats i ciències socials
Batxillerat tecnològic

PROPOSEM

Una escola innovadora
Una escola inclusiva que s’adapta a les necessitats de l’alumnat i ofereix resposta  a la seua diversitat
Una pedagogia contemporània al servei de l’alumnat
Maneres de fer i de treballar tranformadores
Un aprenentatge significatiu i globalitzat
Treballar des de l’acompanyament
Adquisició de competències essencials per a la vida
Contribuir al benestar personal  i emocional, acadèmic i social de l’alumnat

COMPTEM AMB

Un centre compromès amb l’educació, amb l’entorn i amb el món
Una infraestructura pensada per a l’aprenentatge
Espais on l’alumnat pot viure l’aprenentatge d’una manera diferent
Oportunitats internacionals, des de la participació en projectes europeus, fins a programes d’intercanvi amb diferents països europeus
La col·laboració activa amb organismes del nostre entorn
Un fort compromís amb la nostra llengua i la nostra cultura
Opotunitats reals de participació a través de les comissions de l’alumnat