El treball per projectes és un dels trets que potser identifiquen el nostre centre, doncs fa ja una vintena d’anys que implementem aquesta metodologia de treball als diferents nivells i assignatures, bé de manera agrupada (projectes interdisciplinaris, en què participen diferents matèries o àmbits) o bé en el treball de cada matèria (projecte d’assignatura), amb uns resultats que han estat sempre positius i enriquidors per a l’aprenentatge de l’alumnat.

Aquests projectes han estat vius sempre i s’han anat adaptant a les necessitats i interessos de l’alumnat, així com a les circumstàncies socials i de l’entorn, que obrin en moltes ocasions la porta a la investigació d’aspectes diversos que poden suposar una bona aportació a l’aprenentatge pel tema, per l’impacte que generen en l’alumnat i en el centre, per les competències que requereix posar en marxa la seua pròpia investigació… D’aquesta manera, els projectes mai no són fixes i, encara que es mantenen durant uns cursos, s’adapten constantment als reptes que l’entorn educatiu o social ens ofereix.

Projectes Interdisciplinaris

És sabut que la lluna és un dels temes que, des de temps immemorials, ha generat la curiositat de la humanitat. La seua influència en la natura (en les marees, en els cultius…), en les persones mateix, en els calendaris (marca la fi del dia i els mesos)… han fet que la música, la literatura, el cinema, l’art i la cultura popular se’n facen ressò de la seua importància i siga hui dia un símbol de tantes i tantes coses: la lluna és metàfora en la poesia, és el centre de tot un refranyer al nostre territori, és un viatge clau, és ciència i tecnologia, és agricultura, és allò que està per conèixer, és mite i llegenda, és escenari d’històries de misteri, és descobriment, és llum…

El fet que siga un element clau en la nostra cultura permet treballar la lluna des dels diferents àmbits de coneixement: ens permet connectar amb les cultures de l’antiguitat, veure què hi ha de cert als refranys populars, observar-la amb tants ulls com disciplines artístiques, escoltar les històries que ocorren a la lluna de València, celebrar l’arribada d’Armstrong i Aldrin al 69 (i tractar d’esclarir certs enigmes amagats entorn aquest viatge), investigar el medi lunar i les opcions per arribar-hi, pensar en conceptes com allunatge o colonització, comptar i convertir mesures, observar els horts i els bancals, analitzar les cançons que els diferents estils musicals dediquen a la lluna, o treballar figures essencials com la de Margaret Hamilton.

És per aquest motiu que la lluna ha estat triada en aquesta ocasió per a treballar amb l’alumnat de 1r d’ESO d’una manera integrada que contribuïsca a tres accions elementals per aconseguir un aprenentatge significatiu: viure, pensar i actuar.

L’educació ambiental per al desenvolupament sostenible és, a més d’un repte engrescador, un dels eixos transversals a les diferents assignatures que esdevé un espai de trobada interdisciplinari amb què es genera un context d’aprenentatge global i motivador. I és aquest precisament, el sentit que hem volgut donar-li a Objectiu escola, un projecte vinculat a l’EDS que inclou el treball de temes com el desenvolupament sostenible, el canvi climàtic o la biodiversitat a les diferents assignatures que conformen els àmbits de 1r d’ESO i a altres que recolzen eixe treball (com ara Matemàtiques). L’objectiu global del projecte és buscar accions que contribuïsquen a fer la nostra escola més sostenible i posar en marxa el repte tap, llençat des de l’empresa CMPlastik amb la col·laboració de l’Ajuntament de Catarroja.Aquest projecte permet la participació de totes les assignatures que s’imparteixen al primer curs de l’ESO i planteja diferents fases entre les quals hi ha tallers pràctics, dinàmiques de pensament i de treball cooperatiu, accions directes sobre altres nivells… En definitiva, es tracta d’un repte global i amb un impacte directe sobre la comunitat educativa.

Sabem que les Olimpíades són una herència – actualitzada i transformada- de la cultura clàssica. Però, per què s’anomenen així? Des de quan se celebren i per què? Perviu la cultura clàssica en altres àmbits al món actual? Ho descobrim a través d’un viatge al món clàssic que finalitza en una celebració lúdica i esportiva, en commemoració de les Olimpíades i dels valors que aquestes transmeten: esport, solidaritat i igualtat de gènere. Quin maremàgnum és això, un viatge a Grècia i Roma, al món clàssic, que abasteix parades ben diferents: el cel nocturn, el llenguatge, els esports o la cultura. A cada parada investigarem un aspecte diferent amb què podrem donar resposta a totes les preguntes que aniran sorgint mentre naveguem per aquest Mare Magnum (‘mar gran’): amb tantes naus com equips som i amb tants ports com àmbits i assignatures.

Amb aquest projecte interdisciplinari, totes les matèries i àmbits de 1r d’ESO treballen de manera conjunta per a tancar el curs d’una manera diferent, lúdica i competencial.

Green Friday és un projecte que forma part d’Objectiu Escola II, orientat a l’alumnat de 2n d’ESO i que planteja un repte vinculat al consum sostenible. Aquest xicotet projecte està coordinat des de l’àmbit sociolingüístic i des de l’àmbit científic-tecnològic i el seu desenvolupament està vinculat a una eixida a València en què l’alumnat analitza el funcionament i les tècniques de diferents zones comercials, així com a l’anàlisi del consumisme que genera el Black Friday. A partir d’aquesta observació se’ls planteja un treball vinculat al Green Friday i la promoció d’un consum responsable, que es vertebra des del treball de l’obsolescència programada en l’àmbit científic-tecnològic i del món de la publicitat en l’àmbit sociolingüístic. Culmina aquest treball amb la realització de quatre tallers: talonaris de regals i publicitat en positiu, Poses (taller de fotografia crítica), contra publicitat i una reproducció crítica d’un racó d’una botiga (Que no t’enganyen!).

Amb tot l’aprenentatge adquirit, l’alumnat ha de generar una campanya al centre que fomente el consum responsable, que done a conèixer què amaga la publicitat i que ajude a veure la importància de canviar el Black Friday pel Green Friday. Aquesta campanya és el producte final del projecte i s’idea a través d’un design thinking.

Una escola de profit és el segon dels projectes derivats d’Objectiu Escola II amb què es pretén conscienciar l’alumnat de 2n d’ESO de la importància d’evitar el malbaratament d’aliments, així com fomentar una cadena més sostenible de consum a partir del pensa-compra-cuina-menja. D’aquesta manera, l’objectiu transversal del projecte seria conscienciar per a evitar el malbaratament i reduir els residus. Igualment, a més de seguir aprofundint en l’ODS 12 (consum i producció responsable i sostenible) es pretén treballar l’ODS 2 (Fam zero) a través d’un APS en què l’alumnat col·laboraria de manera directa durant una jornada lectiva al banc d’aliments (La Pobla de Vallbona) i als barris Cabanyal i Malilla (a través d’una col·laboració amb l’associació Entre barris).

Tirem del fil: el rastre de la moda és un projecte adreçat a l’alumnat de 2n d’ESO en què es treballa de manera conjunta des dels dos àmbits (sociolingüístic i científic-tecnològic) per a descobrir què s’amaga darrere de la moda i quin impacte té a nivell social i a nivell ambiental.

L’alumnat “tira del fil” de la seua pròpia roba per a analitzar la seua petjada ecològica, la seua procedència i les condicions de treball de les persones que la confeccionen. S’apropa a conceptes com fast fashion, globalització, moda sostenible o salari digne. Navega per les causes i les conseqüències de la producció massiva de roba, per la igualtat (i les desigualtats), pels drets humans i pels drets dels infants. S’endinsa en els ODS 5 (igualtat de gènere), 10 (reducció de les desigualtats) i 12 (consum i producció responsables), alhora que coneix alternatives (com la planta Koopera, que es visita a l’inici del projecte) i participa d’una campanya de recollida de signatures en col·laboració amb SETEM.

L’alumnat de 2n d’ESO tanca el curs amb un projecte interdisciplinari mitjançant el qual s’aproximem a l’ODS 11 (ciutats i comunitats sostenibles) a través dels sentits. L’objectiu final del projecte és percebre la ciutat d’una manera més conscient i sensible per a poder-la transformar i fer-la més sostenible en un futur pròxim. Però d’aquest objectiu general se’n deriven altres igual d’importants com ara treballar en equip diferents tasques competencials; emprar metodologies actives, inclusives i col·laboratives; conèixer la ciutat a través dels sentits; contar des d’una mirada creativa i artística els aprenentatges aconseguits; posar en pràctica les competències pròpies de Florida -les nostres maneres d’estar, de pensar, de fer i de relacionar-se; o posar en marxa accions que contribuïsquen a crear consciència i voluntat de cuidar els espais on vivim, fomentant la creativitat i la consciència global.

El punt central del projecte és una eixida a València que ens permet “sentir” la ciutat de manera completa, recórrer els carrers activant els cinc sentits i recollir diferents mostres que es plasmaran a la instal·lació artística amb què es tanca el projecte que esdevé un passeig per les emocions i els sentits.

Aquest projecte, orientat a l’alumnat de 3r d’ESO, naix de la visita a les diferents intervencions artístiques de Fanzara, un poble de l’Alt Millars que ha acollit els darrers anys el MIAU (Museu Inacabat d’Art Urbà). A partir d’aquesta visita, durant la qual es desenvolupa una activitat d’orientació, naixen diferents accions que es traslladen al context escolar i que poden esdevenir accions artístiques a nivell local. Es tracta, doncs, d’una situació d’aprenentatge en què l’orientació i l’art es fonen per donar peu a un treball posterior on l’alumnat haurà de posar en marxa algunes competències clau per poder aconseguir el repte final: dissenyar una acció artística a Florida.

La joventut està preocupada pel futur del planeta i disposada a lluitar perquè el model de societat actual siga més sostenible. Donada la situació d’emergència planetària que vivim, es fa necessari que les noves generacions estiguen formades en temes de sostenibilitat i disposades a fer passos per a oferir resultats. És per aquest motiu que plantegem a l’alumnat de 4t d’ESO l’anàlisi de diferents temàtiques que afecten el nostre dia a dia (gestió de l’aigua, mobilitat sostenible, consum, ciutat com espai habitable, alimentació saludable, planeta plàstic i energia) per, a continuació, llançar campanyes/activitats/propostes que generen reflexió i un canvi d’actitud en la població de Catarroja. Aprofitem, així, que des de la Regidoria de Medi Ambient ens llancen el repte de fer propostes a la ciutadania de Catarroja per reduir el canvi climàtic i ser més sostenibles, generant un impacte sobre el  nostre entorn més proper i des del qual podem començar a fer xicotetes accions per apropar-nos als reptes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible del 2030.

Si  ens parem a pensar un poc, quines propostes considerem interessants oferir a la població de Catarroja per conscienciar sobre un canvi de mentalitat que provoque un canvi d’actitud en el dia a dia?

Projectes Transversals

Un centre compromès amb l’entorn, amb el medi i amb la sostenibilitat esdevé l’impulsor d’accions com la que es planteja a través del projecte 50/50, adreçat en primera instància a l’alumnat de 3r d’ESO i que acaba tenint impacte en tota la comunitat educativa, doncs proporciona la manera d’aconseguir implementar mesures d’estalvi i eficiència, educant l’alumnat; el professorat i les famílies en hàbits i usos sostenibles dels subministraments.

Aquest projecte, proposat per l’Ajuntament de Catarroja i coordinat conjuntament amb la cooperativa valenciana AieoLuz, implica un treball amb la comunitat educativa al complet, des del claustre de professorat fins a l’alumnat i les seves famílies. Un compromís institucional, amb la nostra col·laboració, per tal de sensibilitzar la població de Catarroja en un canvi de mirada pel que fa l’ús de les energies. L’objectiu és reduir el consum d’energies al nostre centre educatiu i destinar el 50% de l’estalvi generat a mesures d’eficiència en el propi centre educatiu i l’altre 50% a la disposició de la comunitat educativa que decideix sobre el destí final d’aquesta part de l’estalvi.

És una manera doncs de contribuir a la Transició Energètica, ja que s’aprèn a millorar els hàbits d’ús de l’energia, i les maneres d’estalviar emissions i fer estalviar diners al propi centre. D’aquesta manera, els i les alumnes esdevenen “agents energètics” que incorporen els canvis necessaris al centre per a estalviar energia (a través dels ecodelegats i ecodelegades) i porten tot allò que han après a les seves cases i a la seva vida.

A Florida Secundària tenim en especial consideració a l’assoliment de la competència en comunicació lingüística i, en especial, volem fer èmfasi en la lectura. És per aquest motiu que a tots els nivells de l’ESO s’ha implementat l’espai de lectura. Aquest projecte de centre busca oferir a l’alumnat un moment diari d’entre 20 i 30 minuts per a llegir lliurement allò que els agrada.

Els objectius de l’espai de lectura (que s’estructura de manera semblant a tots els nivells i grups) són tres: fomentar l’hàbit lector i el gust per llegir, impulsar la lectura com a font de plaer i coneixement, i oferir uns minuts diaris de descobriment, de calma i de concentració.

Esdevé aquesta una oportunitat diària per a l’alumnat; a més, a banda que els beneficis de la lectura són molts i molt coneguts (resta esmentar-ne alguns com la reducció de l’estrès, l’augment de l’autocontrol i de la concentració, la millora en la gestió de les emocions, l’augment de coneixements generals i multidisciplinaris, la desconnexió de les pantalles…), comptem amb la nostra biblioteca que setmanalment ens fa recomanacions adequades a les diferents edats i interessos de l’alumnat i recorre les nostres aules per a oferir-nos allò que més ens puga agradar. És un moment també per eixir de l’aula: els nostres espais exteriors ens permeten llegir i evadir-nos per una estona.

Què és el treball per projectes?

Es tracta d’una metodologia idònia per desenvolupar les competències clau perquè és un mètode de treball globalitzador que fa protagonista l’alumnat, responsabilitzant-lo del seu propi aprenentatge. El treball per projectes contribueix a que l’alumnat pense per ell mateix, investigue i aprenga dels seus errors i dels seus encerts, i aprenga a treballar de manera cooperativa i individual, acostant-se a la investigació des dels seus propis punts d’interès.

Per què treballar per projectes?

Els projectes parteixen d’un repte motivador que fa que l’alumnat pregunte per les coses i dissenye els seus processos de treball actiu. A més a més, es desenvolupen les competències clau de l’etapa i el treball de temes transversals i interdisciplinaris que donen sentit a l’aprenentatge. També es fomenta el treball col·laboratiu, els grups de projecte integren persones de cultura i nivells d’habilitats i aprenentatges molt diferents, facilitant l’aprenentatge inclusiu.

Una imatge val més que mil paraules