Batxillerat

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Els estudis de batxillerat capaciten per a accedir a l’educació superior, però sense oblidar l’adquisició de la maduresa intel·lectual i humana

 CALENDARI ESCOLAR: 

Curs 2023-2024


 HORARI: 

1er i 2n Batxillerat:

Dilluns i dimecres de 8.00 a 15.05h.
Dimarts, dijous i divendres de 8.00 a 14.10h.

PLA D’ESTUDIS

GUIES DOCENTS

Presentem per a tu les guies docents de Batxillerat per a l’itinerari de Ciències i Tecnologia de Florida Secundària. En elles trobaràs tota la informació necessària per al curs que estudiaràs, fent així l’experiència a Florida molt més enriquidora.

PLA D’ESTUDIS

Presentem per a tu les guies docents de Batxillerat per a l’itinerari de Ciències i Tecnologia de Florida Secundària. En elles trobaràs tota la informació necessària per al curs que estudiaràs, fent així l’experiència a Florida molt més enriquidora.

GUIES DOCENTS

A Florida Secundària entenem l’aprenentatge com una tasca activa, que dóna sentit al que l’alumnat fa, desenvolupant un treball autònom que els condueix cap al seu propi progrés personal, sota el guiatge i les orientacions del professorat.

ITINERARI

El Batxillerat de Ciències i Tecnologia permet adquirir els coneixements i les destreses bàsiques de manera que, una vegada superades, s’obtenen les eines fonamentals per començar estudis universitaris de grau o cicles formatius de grau superior corresponents a aquesta branca de coneixement.

INTERESSOS

L’alumnat que accedeix a aquesta modalitat de batxillerat sol destacar pel seu interès en disciplines tecnològiques com ara la Física, les Matemàtiques, la intel·ligència artificial, l’Enginyeria…

FORMACIÓ

En aquesta modalitat s’estudien matèries com ara Matemàtiques, Dibuix Tècnic, Física i Química en primer i Física en segon i Tecnologia i Ingenyeria.

Experiència Florida Secundària