Com ja sabreu el RD 286/2022 de 19 d’abril modifica l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes i permet plantejar modificacions en l’estratègia de control de l’epidèmia. Això afecta també els espais educatius, on a partir de demà, d’acord amb les instruccions que ens ha fet arribar avui la Conselleria d’Educació als centres educatius, s’aplicaran les mateixes mesures que en l’àmbit comunitari s’estableixen  per a la població general.

Els principis bàsics de prevenció continuen sent la higiene de mans, la neteja i la ventilació de les instal·lacions (per la qual vetllarà el nostre centre) i, malgrat que l’ús de la mascareta deixa de ser obligatori en tots els espais del centre educatiu, s’arrepleguen els següents supòsits:

  • Totes les persones majors de 6 anys hauran d’usar mascareta en el transport escolar; això s’aplicarà en el nostre cas a les eixides complementàries que requerisquen l’ús de transport compartit.
  • Tant les persones positives en Covid-19 com els seus contactes estrets, en els 10 dies següents a l’inici dels símptomes o al diagnòstic en els casos asimptomàtics, hauran de dur màscara quirúrgica (UNE-EN 14386).
  • És necessari l’ús de mascareta com a mesura de protecció en persones amb major vulnerabilitat en aquelles situacions en les quals es tinga contacte prolongat amb persones a una distància menor de 1’5 metres.
  • És recomanable l’ús de la mascareta en aquells espais en els quals no puga garantir-se la distància de 1’5 metres i no puga garantir-se la ventilació.

Per tots aquests motius des de Florida Secundària preguem que tot l’alumnat porte una mascareta a la motxilla per a emprar-la en cas d’activitats en què no puga garantir-se aquesta distància interpersonal o la ventilació, o en cas que presenten símptomes compatibles amb la Covid-19.

Confiem que tota la comunitat educativa farà un ús responsable de la mascareta.