L’alumnat de 1r de batxillerat de Florida Secundària ha presentat el producte final del projecte Els arxius perduts de Filoland, amb què han plasmat les seves investigacions sobre la Història de la Filosofia.

A més de les competències pròpies de la recerca, com ara la selecció i l‘anàlisi de la informació filosòfica, han hagut d’activar la creativitat i coordinar-se en la presa de decisions per a poder-se organitzar en gran grup. El resultat ha estat un èxit.