L’alumnat de 3r d’ESO de Florida Secundària ha explicat a la resta de nivells el  projecte 50/50🌱, a través del qual coordinen algunes mesures per a aconseguir un major estalvi energètic a les nostres instal·lacions.

Entre d’altres accions, han recordat als diferents grups la importància de dur a terme petites accions diàries amb què els diferents nivells poden contribuir als objectius del projecte i que fomenten els hàbits sostenibles, com ara desendollar els ordinadors en acabar les classes, regular la temperatura de l’aula amb l’ajuda de les finestres i els estors i revisar-la amb els termòmetres abans de posar l’aire condicionat.

Petites accions que contribueixen a un món més sostenible!