Escacs

Cada dijous la nostra biblio acull l’alumnat que, de manera voluntària, decideix dedicar el temps d’esplai a jugar als escacs.

D’aquesta manera, els llibres i els i les autores, deixen lloc a la concentració per a la resolució de problemes, la planificació i la previsió de jugades que fomenten el respecte i la convivència, a més de la posada en pràctica de les competències matemàtica i lingüística.

L’activitat és un èxit i la biblioteca de Florida Secundària n’és plena d’equips arriben amb il·lusió per acabar partides que han quedat pendents d’un jaque mate.