Objectiu Escola

L’alumnat de 1r d’ESO de Florida Secundària està immers en el projecte interdisciplinari Objectiu Escola, que té com a  principals objectius conscienciar l’alumnat de la brutícia que es genera a l’escola , crear hàbits de reducció de residus i aprendre a fer del món un lloc millor.

El projecte s’encetà amb un joc previ que abastia dues tasques diferenciades: d’una banda, un recorregut per fotografiar els punts negres de brutícia a l’escola abans i després del temps d’esplai; l’altra, un role playing vinculat als ODS i a l’agenda 2030. A partir d’ací, després de visualitzar amb les imatges que ells i elles han pres com estan els espais abans que l’alumnat els ocupe i com queden aquests després del nostre pas, se’ls plantejà dues preguntes: per què els residus que generem a l’escola són un problema? Què podem fer per posar-hi solució?

Arrel d’aquestes qüestions s’encetava, emprant la metodologia design thinking, la ideació d’accions aplicables al nostre context escolar que contribuisquen a crear consciència i voluntat de cuidar els espais.

El procés de treball, adreçat també al treball de les competències clau i de les nostres competències 0-18 (maneres de pensar, maneres de treballar, maneres d’estar i sentir, i maneres de viure i relacionar-se), finalitza amb tres tallers: Gestió de residus, Petjada ecològica, i Jocs reciclats.   Tots tres segueixen els principis de la metodologia ABP i busquen que els i les alumnes coneguen els hàbits de generació i gestió de residus, comprenguen la necessitat de reduir-los, i aprecien els valors que una societat socialment responsable ha de cultivar envers la reducció de residus, la reutilització i el reciclatge.