Un dels principals desafiaments de l’assignatura d’Educació Física a Florida Secundària és la promoció d’estils de vida actius i saludables entre l’alumnat. I amb aquesta intenció, la setmana passada l’alumnat de 1r de Batxillerat vam anar a les instal·lacions esportives municipals de Catarroja a practicar padel i futbol. Aquesta experiència ens ha permès continuar aprofundint en el coneixement dels diferents jocs i esports, i fins i tot, descobrir-ne de nous. Però sobretot també hem anat obrint portes per tal que l’alumnat s’interesse i conega les possibilitats d’oci que li ofereix l’entorn més pròxim.

Per altra banda, l’activitat també ens ha obert l’oportunitat de reflexionar de forma crítica i des d’una perspectiva de gènere sobre algunes desigualtats entre homes i dones encara existents en l’àmbit esportiu. És casual que en la majoria dels grups hagen volgut jugar a futbol els xics i les xiques per separat?